BMW Private Collection 2023, Danubiana

Počas Private Collection mali zákazníci možnosť vidieť unikátne kúsky ako napr. BMW X5 Le  Mans, úplne nové BMW 5 a X2 a tiež špeciálnu expozíciu BMW Motorrad pri príležitosti 100. výročia značky.